Post bilde

Gjæring av taklist/hulkil

Gjæring av hulkil i tak kan være en kilde til feilkapping og frustrasjon. Men det er ikke vanskelig.

Det viktigste å tenke på når du skal kappe lister er at vinklene skal passe. Da må de skråkappes, det er dette vi kaller gjæring av lister (se instruksjonsvideoen nederst i artikkelen).

Sørg alltid for at vegger og overflater er rene før du begynner. Vær nøye med å sjekke at det ikke står igjen spiker eller er rester av sparkel på vegg/tak.

Husk også at tre er et levende materiale. Vi anbefaler at listene bør ligge i romtemperatur i minst 48 timer for akklimatisering før de monteres. Jo lenger de ligger utpakket i miljøet de skal brukes desto mindre vil de krympe etter montering.

Kapp- og gjærsag er det beste verktøyet når du skal kappe lister. På enkle sager følger det ofte med et universalblad. Ofte vil dette være for grovt for innendørs lister. Jo flere tenner et sagblad har, jo finere kutter det. Et sagblad med 56-60 tenner gir en fin og ren kuttflate. I tillegg har kapp- og gjærsagen en vinkelmåler som sørger for å kappe listen i vinkelen du stiller inn. Hvis veggene i rommet er rette, skal du stille inn vinkelen på kapp- og gjærsagen på 45 grader.

Den typiske feilen mange gjør er å legge listen feil på sagen. Vi anbefaler å bruke prøvebit slik at man får vinklene til å passe, før man kapper lista som skal monteres. Det er også et godt alternativ om veggene ikke er helt rette slik at man f.eks. må kappe 46 grader for å få en perfekt gjæring. Gjør fintilpasningene på prøvebitene og kapp etter dette. Påfør trelim på kappflatene ved montering slik at gjæringene holder seg best mulig.

En grei huskeregel at det er bedre å kappe en litt for lang list enn en som er litt for kort. Har du kappet for kort, så begynn heller på nytt med en ny list og spar avkappet til noe annet. Prøv å unngå for mye skjøting av listene, det er langt penere med en lang og hel list enn en list som er skjøtet flere steder. Ved skjøting i lengden anbefaler vi skråkapping og liming i kuttflatene.

Se på instruksjonsvideoen hvordan man går frem. Tips – bruk prøvebit