Glattkanter

Glattkanter er lister uten profil og med rette kanter gir dette et bredt bruksområde. De kan benyttes til tak-, karm- eller gulvlister og som spiler eller til møbler. Glattkanter brukes også til å dekke over horisontale og vertikale skjøter og til å utjevne nivåforskjeller.