Proff

Precut av listverk og utforinger spesialtilpasset til ditt prosjekt sparer tid på byggeplass og gir en lavere kostnad på montert sluttprodukt.

Jo mer som gjøres på fabrikk desto raskere går det på byggeplass.

Precut av listverk og utforinger til vinduer og dører gir raskere montering, minimalt med svinn og mindre avfall. I tillegg forbedrer det logistikken på byggeplass ved at alt kan pakkes og merkes med etasje, rom etc.

Ferdig behandlet og valgfri fargesetting gir besparelser på tid og kostnader på maler. Med Rindalslist som leverandør, kan du velge begge deler uten at det går på leveringstiden løs.

Fordeler med våre Proff-tilbud

  • Precut gir kortere monteringstid og bedre orden på byggeplass.
  • Kort leveringstid og god fleksibilitet på listverk og foringer malt i valgfri NCS-farge.
  • Lister og utforinger pakkes og merkes med etasje/leilighet, dør-vindusnummer, antall og mål.