Precut

Precut er en løsning der alt listverk og utforinger blir kappet i korrekte lengder og dimensjoner før det blir levert til byggeplass.

Da vil byggmesteren få en godt merket leveranse som kan monteres langt raskere enn om de skulle blitt kappet på byggeplass.

Rindalslist har over tid utviklet gode løsninger for levering av precut til prosjektmarkedet.

Det finnes en rekke fordeler med Precut

  • Mer effektivt for byggmester og redusert timebruk på byggeplass
  • Bedre kostnadsoversikt
  • Bedre kontroll på kvalitet og fremdrift
  • Mer miljøvennlig med mindre kapp, svinn og søppel
  • Høy kvalitet og presisjon
  • Konkurransedyktige priser

Sammen med arkitekter, innkjøpere og de som jobber på byggeplassen, har vi sett på bestilling, produksjon, pakking og levering. På denne måten har vi eliminert alt som irriterer og hefter.  

­Listverket til vinduene skråskjæres etter presise mål, slik at det ikke kreves kapping på byggeplass. ­

Når det gjelder dørpakkene, skråskjæres overliggeren, mens sidelistene gjerne leveres med 10 cm overmål for å kunne tilpasses ulike løsninger ved gulvet. Vi kan naturligvis kappe presist om ønskelig, men de som monterer vil gjerne ha litt å gå på her.

Utforingene kappes på presise mål, som vinduslistene.

Pakkene åpnes etter hvert som de skal brukes

All precut er basert på byggets dør- og vindusskjema. Det gjør det mulig å pakke og merke per vindu og boenhet.

Ingen pakker har større lengde enn dørlistene, som gjør pakkene håndteringsvennlige på byggeplass. Og pakkene åpnes etter hvert som de skal brukes. Dette har mye å si for både effektiviteten og orden på byggeplass. Økte krav til sortering av avfall på byggeplass gjør det ekstra viktig.